GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

Temel hedefimiz, bireyin özne durumunu dikkate alarak yaratma içgüdüsünü harekete geçirmek ve yarattığı imgeler üzerinden kıyaslamalar yaptırmaktır.

Bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini ifade edebilmesi için, bilgilenme, yaratıcı düşünme ve sanatsal anlatım gibi aşamalarla estetik duyarlılığın geliştirilmesi gerekmektedir. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

görsel sanat